σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Διευκρινίσεις

 


 

  • Η ύλη των εξετάσεων εμφανίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διδασκόντων.
  • Για την  ύλη βλ. συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά).
  • Ο κατάλογος των μαθημάτων διευρύνεται σύμφωνα με τη ροή των ανακοινώσεων των διδασκόντων.
  • Κάθε νέα μεταβολή που προκαλεί η κατάθεση της ύλης μαθήματος θα συμπληρώνει τον συνημμένο πίνακα και θα εμφανίζεται με τον ανάλογο τρόπο.  Ενδειξη τελευταίας αλλαγής είναι η ημερομηνία που αναγράφεται άνω δεξιά στις επιπλέον πληροφορίες (2012-01-?)

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-06

Συνημμένα
Υλη εξετ.ΧΕ 2011_12.pdf