σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία των μαθημάτων Εαρινού Εξμήνου 2015-16 της καθηγήτριας κ.Καλαματιανού

Στατιστική ΙΙ Εισαγωγή στις μεθόδους διδιάστατης και  πολυδιάστατης ανάλυσης (κωδ 611)

Β΄Εξαμήνου

και

Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας Ι η Ποσοτική Προσέγγιση (κωδ 614)

Δ΄ Εξαμήνου

θα ξεκινήσει από την

Τρίτη 01/03/2016

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-02-20