σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Η Καθηγ.κ. Χρ. Κωνταντοπούλου ανακοινώνει ότι την

Τρίτη 22 Δεκ. ε..έ

θα ισχύσουν εξαιρετικά οι εξής ώρες γραφείου: 

11.00-13.00

και

15.00-17.00 

 
 

 
I’ll assure Office hours on Tuesday 
 
december 22nd
 
as follows: 
11.00-13.00
 
and
 
15.00-17.00

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-12-20