σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Η διδασκαλία του μαθήματος

Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης Ι
 
την Πέμπτη 17/12 από το αμφ.2 ια πραγματοποιηθεί
 
στην αίθ. 300
 
του
κτηρίου Μηχ. Στασινόπιουλου (γυάλινο κτήριο).

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-12-15