σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι τη

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

και ώρα 14.00-17.00

θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος

Εγκληματικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος Ανηλίκων [Κ.Μ. 300176)  

της καθηγήτριας κας Ανθ. Χαϊδου. Η αίθουσα θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-12-03