σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται η αλλαγή ώρας του μαθήματος

«Κοινωνία και Χώρος»

αποκλειστικά και μόνον για την

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

λόγω διοικητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντος καθηγητή κ. Π. Δουκέλλη.

Το μάθημα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου μεταφέρεται από τις 15.00 - 18.00 στις

17.00 - 20.00

στην ίδια αίθουσα (Ε12).

 

Από τη γραμματεία

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-11-22