σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τη Γραμαμτεία του Τμήματος ανακοινώνεται  στους φοιτητές -τριες του Γ΄, Ε΄  Ζ΄ Εξαμήνου και επί πτυχίω του Τμήματος  Κοινωνιολογίας ότι οι Δηλώσεις Μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από την

 

Πέμπτη,  12/01/2012 

έως

Παρασκευή 27/01/2012

και 

ώρα 09.00 π.μ. - 13.30 μ.μ.

στη Γραμματεία του Τμήματος.
 

  • Μέχρι την 27η/01/2012 παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης μαθημάτων των Α-ετών φοιτητών -τριών

Απαραίτητο το βιβλιάριο σπουδών


Επισημάνσεις

  1. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Γ΄ Εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν πρωτοδηλούμενα μαθήματα που αντιστοιχούν μέχρι 18 Δ.Μ.  και οφειλόμενα μαθήματα έως και 3 (τρία).
  2. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ε΄ Εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν πρωτοδηλούμενα μαθήματα που αντιστοιχούν μέχρι 18 Δ.Μ.  και οφειλόμενα μαθήματα έως και 3 (τρία).
    • Επιπλέον μπορούν να δηλώσουν έως 2 σεμινάρια επιπλέον των 18 Δ.Μ.    
  3. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ζ΄ Εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν πρωτοδηλούμενα μαθήματα που αντιστοιχούν μέχρι 18 Δ.Μ.  και οφειλόμενα μαθήματα έως και 5 (πέντε).
    • Επιπλέον μπορούν να δηλώσουν έως 2 σεμινάρια επιπλέον των 18 Δ.Μ. ή ένα σεμινάριο και μια πρακτική άσκηση επιπλέον των 18 Δ.Μ.
  4. Για τη λήψη του πτυχίου οι φοιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει 21 μαθήματα (62 Δ.Μ.) υποχρεωτικά και 22 μαθήματα  (66 Δ.Μ.) επιλογής και 128 Δ.Μ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-01-24