σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα

"Φτώχεια και Πλούτος των Εθνών" (κωδ. 030210 - εξάμ. Ζ')

θα πραγματοποιείται κάθε

Τετάρτη

15:00-18:00

στο γραφείο του διδάσκοντα

(κτίριο ΔΕΣΚοι - όροφος Β' - αριθμός 8)

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-11-05