σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα 

"Οικονομική Κοινωνιολογία" (κωδ. 030189 - εξάμ. Ε')

και

"Φτώχεια και Πλούτος των Εθνών" (κωδ. 030210 - εξάμ. Ζ')

του καθηγητή κυρίου Ευάγγελου Πρόντζα αναβάλλονται την Δευτέρα και Τρίτη 19 και 20 Οκτωβρίου λόγω σοβαρού κωλλύματος του διδάσκοντος.

Από τη Γραμματεία

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-10-16