σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεαι ότι η διδασκαλία των μαθημάτων

"Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία" (κωδ. 030794 - εξάμ. Α')

και

"Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Ι" (κωδ. 030052 - εξάμ. Ε')

του καθηγητή κυρίου Δ. Λαμπρέλλη αναβάλλεται για αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ε.έ. λόγω κωλλύματος του διδάσκοντος.

 

Από τη Γραμματεία του τμήματος.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-10-13