σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν ορισμένες αλλαγές

 

1. στην έναρξη μαθημάτων, σεμιναρίων και φροντηστηρίων. Για τις αλλαγές αυτές βλ. Προσαρμογές στην έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων

 

2. στην ύλη μαθημάτων. Για τις αλλαγές βλ. Ενημέρωση περιεχομένου διδασκαλιών μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2015-16.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-10-10