σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 • Για έκτακτους λόγους των Διδασκόντων (συμμετοχή σε Συνέδρια κλπ.) ορισμένες αλλαγές εμφανίζονται στο Πρόγραμμα Διδασκαλιών.

 

 • Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση των διδασκόντων. είναι οι ακόλουθες:

 

 Καθηγ. κ. Αλ. Χρύσης

Το Φροντηστήριο του μαθήματος

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Ι: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 
θα ξεκινήσει  την Πέμπτη 22/10/2015 στις 11:15 στην αίθουσα Γ-2.
 

Αναπλ. Καθηγ. κ. Βασ. Καντζάρα

Η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος

 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι (κωδ. 708)

θα πραγματοποιηθεί στις 15/10/2015 (ώρα 18.00-21.00) Αμφ. 2.

Καθηγ. κ. Α. Καλαματιανού:

Η έναρξη των μαθημάτων 

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΚΩΔ 605 Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ  ΚΩΔ 728  ΓΈΞΑΜΗΝΟΥ

θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 14/10/15 σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Καθηγ. κ. Χρ. Ζαραφωνήτου

Η εναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις ημερομηνίες που αναφέρονται στιςς ίδιες ώρες και αίθουσες

 • ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΞΑΜ  ΚΩΔ 774 Δευτέρα 12/10/15
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι Α ΕΞΑΜ ΚΩΔ 604 Παρασκευή 16/10/15 
 • ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ζ ΕΞΑΜ ΚΩΔ 674  Παρασκευή 16/10/15 
 
Επίκ. Καθηγ. κ. Χρ. Ξανθόπουλος
 
Η έναρξη μαθημάτων
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΩΔ 013 Γ ΕΞΑΜ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Ι ΚΩΔ 204 Ζ ΕΞΑΜ
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12/06/15 σύμφωνα με το Πρόγραμμα
 

Καθηγ. κ. Α. Λυδάκη

Η έναρξη του μαθήματος

 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ. Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΩΔ. 619

θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12/10/2015, σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

 • Για την έναρξη του φροντιστηρίου του ανωτέρω μαθήματος θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.
 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-10-07