σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Το μάθημα
 

«Συγκριτική εγκληματολογία»
 

δεν θα διδαχθεί την

Πέμπτη 15-12-2011
 

λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος κ. Γ. Νικολόπουλου σε διεθνές συνέδριο στο εξωτερικό.
 

  • Το μάθημα θα επαναληφθεί κανονικά την Πέμπτη 22-12-2011.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-12-11