σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση του μαθήματος

 Ειδικά Θέματα Ενδοοικογενειακής Βίας : Μελέτη περιπτώσεων

(κωδ. 195)

της 27ης Μαρτίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στις

27 Μαϊου 2015.

 
  • Ανακοινώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο του μαθήματος
 
Η Εγκληματολογική Συμβολή των Διεθνών Οργανισμών
(κωδ. 765)
 
θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη την Τετάρτη 27/5/2015.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-05-15