σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διδασκαλία του  μαθήματος του κ. Σακελλαρόπουλου 

 
Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
(κωδ. 300783
 
θα πραγματοποιηθεί στις
 
14-03-2015, ημέρα Πέμπτη
και κατά τις ώρες 13:00-16:00
 
στην μικρή αίθουσα στο Ισόγειο του κτηρίου ΔΕΣΚΟΙ .

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-05-13