σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος που έχουν περάσει το μάθημα με

Κ.Α. 643,

το οποίο ήταν στο Β΄ Εξάμηνο σπουδών και τώρα είναι στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών,

να μην προχωρήσουν στην παραλαβή του συγγράμματος εφόσον το έχουν επιλέξει,

διότι δεν το δικαιούνται.
  

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-12-08