σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος, ότι τα μαθήματα του καθηγητή κ. Π. Τσίρη:

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

και

Η Ευρωπαϊκή Διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων

, δεν θα γίνουν σήμερα 4/05/2015 λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-05-04