σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας


 

Ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήμστος ότι:

 

 • οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας θα γίνουν στην

αίθουσα 102

 • σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
   

α) “Αρχές Κοινωνιολογίας Ι”

Σάββατο 10-12-2011

ώρα 09.30-11.30
 

β) “ Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Ευρώπής 19ος-20ος αιώνας (Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία)”

Σάββατο 10-12-2011

ώρα 12.00-14.00
 

και
 

γ)¨“Εισαγωγή στην Εγκληματολογία”

Σάββατο 10-12-2011

και ώρα 14.30-16.30

 


Σχετικά με τις κατατάξεις πτυχιούχων


 

 • Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.2/134351/Β3/22-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τροποποιείται ο αριθμός των κατατασσόμενων σε κάθε κατηγορία βάσει των ποσοστών που προβλέπονται απο το άρθρο 15 του Ν.3404/2005, διότι λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των εισακτέων με την ειδική σειρά, εκτός του αριθμού των εισακτέων της γενικής σειράς. Έτσι οι θέσεις έχουν ως εξής:

 

 • Α. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. και ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι ΑΕΙ εσωτερικού και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι απόφοιτοι των Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και οι απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ - Παιδαγωγικών Ακαδημιών και λοιπών σχολών διετούς κύκλου σπουδών σε ποσοστό 2%= 5 Θέσεις.
 • Β. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι
  • Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι ΤΕΙ εσωτερικού και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού σε ποσοστό 5%=12 Θέσεις
    
 • Γ. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο Α΄ εξάμηνο Σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών σε ποσοστό 2% = 5 θέσεις

 


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-12-05