σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η διδασκαλία του μαθήματος


Ιστορία Εγκληματολογικών Θεωριών
(Κ.Μ. 680, Δ΄ εξ.)

δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.  

  • Η αναπλήρωση του μαθήματος θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωση

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-03-15