σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Tο μαθημα της κ.A. Xαλκιά

Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Φυλου στα ΜΜΕ

κωδ 118  (Στ΄εξαμ.)

απο 12.00-15.00 αιθουσα Ε1

αλλάζει ως ακολούθως

αιθουσα Γ1

15.00-18.00

την ίδια ημέρα Πέμπτη

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-03-05