σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Εκτάκτως το μάθημα Λαϊκή τέχνη και κοινωνία. Θέματα λογοτεχνίας και κινηματογράφου (καθηγ. κ. Α. Λυδάκη) την

Τρίτη, 3.3.2015,

θα αρχίσει στις

12.00,

αντί της κανονικής ώρας 11.00.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-03-02