σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

  • Έναρξη μαθημάτος
 
Ανακριτική και Δικαιώματα Ανθρώπου
Στ΄Εξαμ.
 
 
Το μαθήμα του Λέκτορα κ. Δημητρίου Ζιούβα θα ξεκινήσει την 
 
Παρασκευή 6 Μαρτίου ε.έ.
 

 
  • Έναρξη Σεμιναρίου

Εγκληματολογικές και Ποινικές Όψεις της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 
Η Εξαμ.
 
To Σεμινάριο του Καθ. κ. Γ. Νικολόπουλου και του Λέκτορα κ. Δ. Ζιούβα θα ξεκινήσει την 
 
Τετάρτη 4 Μαρτίου ε.έ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-02-22