σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Η καθηγήτρια κ. Β. Αρτινοπούλου θα κάνει έναρξη του μαθημάτος

Επανορθωτική Δικαιοσύνη (Στ' εξαμ.)

και του Σεμιναρίου 

Κοινωνική Διαμεσολάβηση (Η' εξαμ.)

(ώρα έναρξης 09.15) 

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-02-21