σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

   Ανακοινώνεται από τη Γραμαμτεία του Τμήματος ότι

  • Το μάθημα του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας, που διδάσκει ο κ. Σάγκριώτης θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη, την ίδια ώρα στην ΑΙΘΟΥΣΑ Γ2.
  • Το μάθημα  του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, που διδάσκει η κα Α.Χάιδου, θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη, την ίδια ώρα στην ΑΙΘΟΥΣΑ Α1.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-11-19