σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνιολογίας ότι την

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου   

16.00-19.00 

(καθ. Ευάγγελος Πρόντζας)

επειδή την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί Επιστημονική Συνάντηση στο

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Αμφ. "Λεωνίδας Ζέρβας" - Βασ. Κωνσνταντίνου 48 (Μετρό: Ευαγγελισμός)

17.30-21.00

για

τον Νίκο Σβορώνο

και 

τον Πάνο Ροντογιάννη

για τα 100 χρόνια από τη γέννηση τους,

στην Επιστημονική Συνάντηση δε συμμετέχει ο κ. Ευάγ. Πρόντζας,

προσκαλούνται οι φοιτητές - τριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνιολογίας

να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.


Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-11-15