σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

  Από τον καθηγτή κ.Αντ. Μαγγανά ανακοινώνεται ότι οι εργασίες που δίνονται στα μαθήματα του για τους φοιτητές - τριες

  • δεν είναι απαλλακτικές,
  • όμως βαθμολογούνται από 1-3 βαθμούς.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-11-11