σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα

"Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία"

(κωδ. 030052)

του καθηγητή κ. Δ. Λαμπρέλλη δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 25.11.2014 λόγω κωλύμματος του διδάσκοντα.

 

Από τη Γραμματεία

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-11-24