σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος, ότι
 
1. η διδασκαλία του μαθήματος
 
Οικονομική Εγκληματικότητα Ι: ποινικές προσεγγίσεις
(κωδ. 300825)
που γίνεται στο Αμφιθέατρο 2 και ώρα 09:00-12:00, 
δεν θα γίνει την Τετάρτη 19.11.2014
λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.
 
 
2. η διδασκαλία του μαθήματος
 
Εγκλήματα στο Τραπεζικό Σύστημα με έμφαση στο Ξέπλυμα Χρήματος
(κωδ. 300826) 
που γίνεται στο Αμφιθέατρο 2 και ώρα 12:00-15:00,
δεν θα γίνει την Τετάρτη 19.11.2014
λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-11-14