σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τον καθηγητή κ. Γ. Νικολόπουλο ανακοινώνετααι ότι το μάθημα

Συγκριτική Εγκληματολογία

δεν θα διεξαχθεί την 

Τετάρτη 5η Νοεμ. ε.έ.

λόγω συμμετοχής του σε Συνέδριο στο εξωτερικό.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-11-02