σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος

 
"Συγκριτική Εγκληματολογία"
 
(κωδ. 030706)
 
την Τετάρτη 22.10.2014 (ώρες 11.00-14.00, αιθ. Ε12) λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος κ. Γεωργίου Νικολόπουλου σε συνέδριο στο εξωτερικό.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-10-17