σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος

"Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"

(κωδ. 030797)

σήμερα Τρίτη 14.10.2014 (ώρες 12.00-15.00, αιθ. Ε14) λόγω σοβαρού κωλύματος του διδάσκοντος επίκουρου καθηγητή κ. Μιλ. Κήπα.

 

Από τη Γραμματεία

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-10-14