σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από την καθηγ. κ. Έφη Λαμπροπούλου ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις των μαθημάτων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
(778)
και                           
 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ IΙ
(019)
 
θα ξεκινήσουν την
 
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014
 
και θα διεξάγονται κανονικά κάθε Τετάρτη 9-12, 12-15 στην αίθουσα Ε1 αντιστοίχως, σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα.
 
Τα μαθήματα της
8ης Οκτωβρίου
 
δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω απουσίας της διδάσκουσας στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς λόγους
 
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-09-30