σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του Ε΄ εξαμήνου

Η συγκρότηση της βαλκανικής περιφέρειας μετά το 1989 και ο ρόλος της Ελλάδας,

θα διδάσκεται κάθε

Τρίτη 13.00-16.00,

Αμφιθέατρο 2


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-11-01