σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας ότι το μάθημα του α΄ εξαμήνου

Κεντρικά ζητήματα στην Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία


δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την

Τετάρτη 2/11/2011

λόγω απουσίας του διδάσκοντος κ. Σαγκριώτη.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-11-01