σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τον Αναπληρωτή καθηγητή κύριο Γιώργο Νικολόπουλο ανακοινώθηκε ότι η έναρξη του Σεμιναρίου

Εγκληματολογία και Λογοτεχνία

θα γίνει την

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

ώρα 12.00-15.00

στην αίθουσα

Ε 12


 

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-10-27