σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Στην σελίδα αυτή αναφέρονται έκτακτες μεταβολές

 

Μάθημα περιόδου, καθηγητής/-τρια


μεταφέρεται η εξέταση του από την... 


...στη νέα ημερομηνία εξέτασης

 

Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ (εμβόλιμη), επ. καθ. κ. D. Riboli

10 Ιουν. 2014 (09.00-12.00, Ε1, προφ.) 23 Ιουν. 2014 (09.00-12.00, Ε1, προφ.)
     

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-06-12