σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνιολογίας ανακοινώθηκε το πρόγραμμα διδασκαλιών του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 (1ου και 3ου εξαμήνου σπουδών).
  • Αναλυτικά το Πρόγραμμα βλ. συνημμένα. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-10-27

Συνημμένα
ΠΡΟΓΡ_2011-12.pdf