σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 
Στα πλαίσια του μαθήματος
 
Κοινωνική Θεωρία ΙΙ
 
προβλέπεται επίσκεψη στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών την
 
Πέμπτη 22 Μαϊου 2014.
 
Συνάντηση στις 11.00 στην κεντρική είσοδο
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-05-21