σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος
 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[Κ.Μ. 300779],
 
που δεν πραγματοποιείται λόγω των εκλογών της 18ης/05/2015 και 25ης/05/2014, θα γίνει ως εξής: 
 
1. Παρασκευή 23/05/2014 – ώρες 11.00-14.00 - αίθουσα Γ2 και 
 
2. Παρασκευή 30/05/2014 – ώρες 11.00-14.00 - αίθουσα Γ2.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-05-20