σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος

«Ανακριτική και Δικαιώματα του Ανθρώπου» [Κ.Μ. 300656]

την Πέμπτη 15.05.2014

δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της ετήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης.

 

Από τη Γραμματεία

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-05-14