σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος
 
Εγκλήματα Διαφθοράς στο Δημόσιο Τομέα
 
της
 
Πέμπτης 15/05/2014
 
αναβάλλεται, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος κ. Δημητρίου Ζιούβα και φοιτητών σε σε ταυτόχρονη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Διεύθυνση Εγκληματολικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
  • Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-05-09