σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το μάθημα
 
Στοιχεία κοινωνικής λαογραφίας Ι. Η κοινωνική συγκρότηση
 
δεν θα πραγματοποιηθεί την
 
Τρίτη, 13.5.2014,
 
λόγω κωλύματος της διδάσκουσας καθηγ. κ. Α. Λυδάκη.
 
  • Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία αναπλήρωσής του.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-05-09