σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το μάθημα

Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου αιώνα Ι

της 

9 Απριλίου 2014, 

ώρα 12.00

αμφιθέατρο 2

δεν θα διεξαχθεί λόγω κωλύματος του διιδασκοντος. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-04-09