σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ανακοινώνετaι ότι η καθηγήτρια κυρία Χρ. Κωνσνταντοπούλου θα δεχθεί αύριο

13 Οκτωβρίου

στο

Γραφείο Ε 15

και ώρα

11.00-13.00

τους φοιτητές - Erasmus για την υπογραφή των συμβάσεων Erasmus.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-10-12