σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Υποτροφίες Διαλέξεων - Έρευνας του Ιδρύματος Fulbright σε Επιστήμονες 

Για το Ακαδημαϊκό ‘Έτος  2012-2013 προτεραιότητα θα δοθεί στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες


Το Ίδρυμα Fulbright ανακοiνωσε το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

  • Η υποτροφία αφορά καθηγητές ή ερευνητές µε διδακτορικό που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εµπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους. 
  • Αίτηση µπορούν να υποβάλουν για οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο στον οποίο επιθυµούν να κάνουν έρευνα ή/και να δώσουν διαλέξεις σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες αυτές έχουν διάρκεια δύο ή τρεις µήνες και αφορούν όλους τους κλάδους, µε έµφαση στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες.  Περισσότερες λεπτομέρειες

http://www.fulbright.gr/greek_research.html   

  • Εγγραφή

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011 έως  Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

  • Για εγγραφή και αναλυτικές πληροφορίες των υποτροφιών Fulbright για ακαδημαϊκούς ή ερευνητές επικοινωνήστε με την Σύμβουλο Υποτροφιών στην Αθήνα,

Βασιλίσσης Σοφίας 6, τηλ. 210-7241-811 (εσωτερικό 3) greekprogram@fulbright.gr 

ή  με τον Εκπαιδευτικό Σύμβουλο στην Θεσσαλονίκη,

Βενιζέλου 4, τηλ. 2310- 242-904, edadthes@fulbright.gr

  • Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες και Αμερικανούς πολίτες - φοιτητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, καθηγητές, και καλλιτέχνες.
  • Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Fulbright:

www.fulbright.gr

Βλ. επίσης συνημμένα. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-09-14

Συνημμένα
view.php.pdf