σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η κ. Χ. Κωσταντοπούλου θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου την


Πέμπτη 4 Ιουλίου ε.έ. και ώρα 13.30-16.30
 

Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι η τελευταία επικοινωνία με τους φοιτητές πριν την παύση του ακαδημαϊκού εξαμήνου την θερινή περίοδο.

  • Δυνατότητα επικοινωνίας στη διάρκεια του καλοκαιριού μετά από επικοινωνία.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-07-03