σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η καθηγ. κ. Χρ. Κωσνταντοπούλου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές -τριες ότι λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων της στο εξωτερικό θα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο την

31η Μαϊου,

ημέρα κατά την οποία θα φέρει σε πέρας κάθε σχετική εκκρεμότητα με το Πρόγραμμα Erasmus,


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-05-25