σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διεθνές Συνέδριο στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών»


Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

ώρα 10:00 πμ

Κέντρο Τύπου της Γ.Γ. Επικοινωνίας - Γ.Γ. Ενημέρωσης - Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 

(όπισθεν Παντείου Πανεπιστημίου).
 

Στοιχεία του Έργου:

  • Το Έργο υλοποιείται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
  • Στην «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»-ΕΠΕΚΣΑ  και στο «ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες», έχει ανατεθεί η παροχή τεχνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής καθοδήγησης και επιμόρφωσης στα μέλη των ΣΕΜ και στο προσωπικό των Δήμων που εμπλέκονται στην οργάνωση και λειτουργία τους.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη είναι ο καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας κ. Θ. Σακελλαρόπουλος.   

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-06-22

Συνημμένα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜ 28-6-11.pdf