σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

  • Στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ πραγματοποιείται το Διεθνές Συνέδριο για την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη (16 και 17 Μαϊου).
  • Το Συνέδριο αφορά την τελευταία συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 'The 3E Model' στο οποίο μετέχουμε ως εταίροι.
    • Για το πρόγραμμα βλ. συνημμένα.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-05-15

Συνημμένα
3eRJmodel_conference programme-1.pdf