σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση προς τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τομέα Κοινωνικής ΜοροφολογίαςΠαρακαλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τομέα Κοινωνικής Μορφολογίας να επικοινωνήσουν άμεσα με το Διευθυντή του Τομέα κ. Ευάγγελο Πρόντζα με σκοπό την ενημέρωσή τους ως προς τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Λειτουργία ιστοσελίδας του Τμήματος
  • Συμπλήρωση και επιβεβαίωση στοιχείων (βλ. PDF) της γραμματείας του Τμήματος και επικοινωνίας (θέμα διδακτορικής διατριβής, κατάθεση εκθέσεων, συμμετοχή σε σεμινάρια, e-mail επικοινωνίας, κλπ)
  • Ενημέρωση για τη συμμετοχή τους στις λειτουργίες του Τομέα

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-06-15

Συνημμένα
Υποψ_διδάκ_Τομ_ Κοινων_Μορφ_1.pdf